DORS/CLUC 2016
Talks

23rd Days of Open Systems
Croatian Linux Users’ Conference

Sabina Rako

Sabina Rako


Educational activities of Srce related to usage of open applications (Talk)

Dostupnost obrazovnih materijala i tečajeva iz područja uporabe softvera otvorenog kôda preduvjet je za prihvaćanje i širenje među širom zajednicom korisnika. Debian, CentOS, Mint, R, Moodle samo su neki od softvera otvorenog koda koje se mogu savladati pohađanjem tečajeva, radionica ili predavanja u Srcu. U ovom predavanju prikazat će se što sve možete naučiti pohađajući tečajeve Srca.

tags: edu

Organization:


Conference partners:


Sponsors:Media: