DORS/CLUC 2016
Talks

23rd Days of Open Systems
Croatian Linux Users’ Conference

Davor Jovanović

Davor Jovanović


VoIP Infrastructure (Talk)

Bit će prezentirana usluga IP telefonije Srca koja na virtualizacijskom okružju, na dvije geografski odvojene lokacije, pruža PBX funkcionalnosti za sastavnice Sveučilišta u Zagrebu. Opisane će biti komponente VoIP infrastrukture kao i korisničke funkcionalnosti, a sve bazirano na Asterisk komunikacijskom okružju i popratnim open-source rješenjima.

tags: sys

Organization:


Conference partners:


Sponsors:Media: