DORS/CLUC 2016
Talks

23rd Days of Open Systems
Croatian Linux Users’ Conference

Emir Imamagić

Emir Imamagić


FedCloud Infrastructure (Talk)

Infrastruktura EGI FedCloud je federacija akademskih oblačnih resursa dostupna na korištenje europskim znanstvenicima i istraživačima. U okviru ovog rada bit će opisana arhitektura EGI FedClouda i tehnički aspekti pojedinih oblačnih resursa. Posebna će pažnja biti posvećena komponentama otvorenog koda korištenima pri izgradnji ove infrastrukture, kao što su OpenStack, OpenNebula te implementacija standardnog sučelja za pristup virtualnim resursima OCCI (engl. Open Cloud Computing Interface).

tags: edu, sysadmin

Organization:


Conference partners:


Sponsors:Media: